WSZYSTKO PO KOLEI

Prace torowe i podtorzowe

Prace torowe i podtorzowe
 • Wykonywanie prac rozbiórkowych nawierzchni kolejowej torów i rozjazdów
 • Montaż torów i rozjazdów
 • Budowa i utrzymanie bocznic kolejowych
 • Budowa nawierzchni torowej w metrze
 • Oprofilowanie podsypki kolejowej
 • Wykonywanie wyrównania naprężeń toru bezstykowego wraz z dokumentacją
 • Diagnostyka nawierzchni kolejowej wraz z przeglądami technicznymi
 • Wykonywanie wzmocnienia podtorza geosyntetykami i inne
 • Wykonywanie warstwy ochronnej
 • Wykonywanie odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego torowiska
 • Wykonywanie nawierzchni kolejowej w formie tacy szczelnej prefebrykowanej lub monolitycznej
 • Wykonywanie nawierzchni drogowej na przejazdach w wersji bezpodsypkowej, z płyt CBP,  płyt żelbetowych małogabarytowych, płyt gumowych
 • Wykonywanie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych
 • Wycinka krzewów i drzew
Prace torowe i podtorzowe
Prace torowe i podtorzowe
Prace torowe i podtorzowe