WSZYSTKO PO KOLEI

Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe
  • Wykonywanie pouczeń dla pracowników służby drogowej takich jak: monter, toromistrz, sygnalista
  • Wykonywanie pouczeń dla prowadzących specjalistyczne pojazdy dwudrogowe