WSZYSTKO PO KOLEI

Budownictwo inżynieryjne i drogowe

 • Remont i budowa obiektów inżynieryjnych
 • Wymiana mostownic drewnianych
 • Wykonywanie odbojnic szynowych wraz z dziobami
 • Naprawa izolacji poziomych i pionowych obiektów inżynieryjnych
 • Reprofilacja i uzupełnianie ubytków w obiektach ceglanych i żelbetowych
 • Budowa przepustów
 • Wykonywanie nawierzchni drogowej na dojazdach przejazdów kolejowych
 • Wykonywanie dróg pożarowych
 • Wykonywanie chodników i placów
 • Naprawa i budowa dróg gruntowych, leśnych i lokalnych
 • Budowa ogrodzeń
 • Budowa i remont peronów
 • Budowa i remont obiektów przemysłowych
 • Wykonywanie konstrukcji odciążających tor np. za pomocą wiązek szyn typu szwajcarskiego
Budownictwo inżynieryjne i drogowe
Budownictwo inżynieryjne i drogowe