WSZYSTKO PO KOLEI

Certyfikaty

Certyfikat obsługi wiertarki
Dopuszczenie do stosowania złącza szynowe przejściowe 1
Dopuszczenie do stosowania złącza szynowe przejściowe 2
Świadectwo operatora rusztowania budowlano montażowe
Świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego prowadzący pojazdy specjalne
Świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego Toromistrz
Zaświadczenie kompetencji nadzoru, kontroli i odbioru robót spawalniczych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu brakarskiego
Zaświadczenie o ukończeniu kursu cięcia palnikiem
Zaświadczenie o ukończeniu kursu hakowego-sygnalisty
Zaświadczenie o ukończeniu kursu koparki i ładowarki jednonaczyniowej
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnalisty
Zaświadczenie uprawniające do wykonanywania prac spawalniczych